Настаняване за посетители

Bus: 280 and 94

Автобуси: 280 и 94

За всички посетители на конференцията, които не са на територията на град София, Поделение социално-битово обслужване към общежитията на СУ „Св. Климент Охридски” осигурява стаи на хотелски начала в блоковете на Университета. Нощувките варират от 12 до 18 лв. на човек. При желание за ползване на стаите, свържете се с нас на имейл – info@slavconf.com.

For all the conference attendants, who are not from Sofia, Dormitory Administration of Sofia University, provides dormitory rooms on hotel-tax basis. Accommodation taxes per night vary from 6 to 9€ per person. If you wish to use the rooms, please contact us by email – info@slavconf.com.

Eventbrite - SlavConf. | Humanities, Business, Education
error: