Skip links

Къде са възможностите за архитекти в Европа?

По данни за второто тримесечие на 2020г. най-много обяви за архитекти се предлагат в Германия, която оглавява класацията от европейски държави с 18,4% от общия брой обяви в Европа. Следват Русия с 13,7%, Турция с 13,2% и Великобритания с 12,7%.

Проучването е на база на резултатите на 30 от най-големите сайтовете на работа в Европа и мрежата на LinkedIn, където са публикувани 17% от общия брой обяви за работа. В България засега всички предложения за работа остават стационарни. Дистанционни работни позиции обаче се предлагат в много от европейските държави като Германия, Австрия, Испания и др.

Данните са обработени в проучването “Architecture in Numbers”, където са включени възможностите за кариерно развитие за архитекти в Европа, комплексните дейности и умения, които трябва да притежават специалистите, възможностите за обучение и актуалните трендове в архитектурата.
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag