Skip links

Проучване: Architecture in Numbers

Целта на проучването е да представи кариерните възможности, образованието и най-популярните тенденции в архитектурата в Европа. Включен е анализ на архитектурните компании и тяхното уеб присъствие.

Кариера в архитектурата

Анализът включва данни от предложенията в обявите за работа, свързани с архитектурата. Отделно са добавени сравнения за уменията, които трябва да притежават кандидатите, а на друга кои са най-търсените софтуери в Европа.

Сгради

Резултатите на проучването включват анализ на данните за сградите в България. Трендовете за периода 2020-2022 г. са маркирани в проучването, като за сравнение са използвани медии и сайтовете за архитектура, както и социални мрежи.

Резултати

Основната цел на това проучване е да събере на едно място информация за развитието на архитектите. Сравнителен анализ се съдържа още върху възможностите за образование в Европа и за архитектурните студиа в България и тяхното уеб присъствие.
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag