06/04/2018

About The Event

Международна конференция за хуманитаристика, бизнес, образование, изкуство, иновации и технологии

Събитието се провежда в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Темите на лекциите и панелите са свързани с кариерното и творческото развитие за хуманитарни науки и изкуства. Събитието е насочено към студенти, докторанти, преподаватели, организации, управители и лицата на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките на хуманитаристиката с изкуствата, иновациите и технологиите.

The main objectives are:

  • to maintain the connection between university and business;
  • the development of culture and innovation;
  • increasing job and internship opportunities for students and humanities graduates;
  • to justify the basics of business management activities;
  • to empower the desire of creating.

Концепцията се дели на лекции, панели и работилници. Темите на лекциите се съгласуват с поканените лектори, напр. „Управление в образователния сектор”, „Издателството и редакторът”, „Бизнес, граматика и фантазия”. На панелите ще се обсъждат теми, свързани с възможностите за кариера и съвети за творческо развитие – учителски панел, редакторски панел, преводачески панел, панел за културно наследство и др. Панелистите могат да бъдат управители, редактори, учители, преводачи, писатели и др. В работилниците предварително записаните студенти и ученици ще работят по практическа задача с помощта на експерти по темата.

The first issue was held on 13-14 October 2017 at the Hall of Sofia University.