06/04/2018

Arbor Mundi

СВЕТОВНО ДЪРВО

Символът на конференцията

автор: Лилия Иванова

SlavConf. е замислена като ежегодна конференция, подкрепяща идеология и каузи, свързани с развитието и популяризацията на българската и славянската идентичност, на културата, историята и езиците ни. С това целим да постигнем по-широк обмен и връзка между професионалните възможности за реализация и академичното развитие на млади хуманитаристи, и да утвърдим каузата си за по-силен интерес към хуманитарните науки. С мисълта за продължителност и ежегодност, SlavConf. поставя началото на собствен бранд, като за негов символ сме избрали славянското Световно дърво. Вариантът, изготвен от нас, цели да представи този митологичен образ, стилизиран под формата на българска шевица. 

Световното дърво е олицетворение на начина, по който предците ни са си представяли света и вселената. Това е един от символите на славянските вярвания и митове, свързан и с идеята, че именно то поддържа живота на земята и ако бъде отсечено, ще е краят на света. Дървото се намира в неговия център и е разделено на три части: горна, средна и долна. Горната се нарича Прав, това е светът, обитаван от божественото, който е разположен в короната на дървото. Средната е светът на хората, светът на всичко, което познаваме и виждаме, преходът между горния и долния свят – това е стволът на дървото и е наречен Яв. Долната част се намира в корените на дървото, това е подземният свят, светът където обитават духовете на мъртвите, както и някои митологични чудовища.

Организаторите на SlavConf. подкрепяме идеята за приемственост и съхранение на историята и идентичността на българите.