20/10/2019

Content Creators Meetups

Content Creators Meetups

Our mission is to enable creators from around the world to create content with better quality in a much easier way.


26 февруари 2020 | SofiaLab

Анатомия на маркетинг текста

Даниел Василев, икономист и автор


22 януари 2020 | SofiaLab

Дигитални инструменти и платформи за журналисти и създатели на съдържание

Атанас Нейчев, SlavConf.


8 October 2019 | SofiaLab

Can brands interact with users without turning them into idiots

Радослав Бимбалов, TheSmarts

PARTNERS

Асоциация за развитие на София

Асоциация за развитие на София е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, Столичнатa община и академичните институции.