07/04/2020

Research

Research

Learn useful results while upgrading yourself
05.2020

Architecture
in Numbers

Целта на проучването е да представи кариерните възможности, образованието и най-популярните тенденции в архитектурата в Европа. Включен е анализ на архитектурните компании и тяхното уеб присъствие.

Architecture in Numbers

DOWNLOAD

Send link to:

I confirm that I have read and agree to the Terms of Use.

05.2020

Musicology
in Numbers

Целта на проучването е да помогне на хората, които се занимават с музика. Съдържа анализи за кариерното развитие и образованието на музиколозите, както и статистика за музикалните звукозаписни компании и фестивалите.

Musicology in Numbers

DOWNLOAD

Send link to:

I confirm that I have read and agree to the Terms of Use.

04.2020

Scriptwriting
in Numbers

Целта на проучването е да помогне на хората, които имат интерес към писането на сценарий, като визуализира големия спектър от възможностите за кариерно развитие. 

Scriptwriting in Numbers

Download

Send link to:

I confirm that I have read and agree to the Terms of Use.