Architects and Career in Europe

Данните са обработени в проучването “Architecture in Numbers”, където са включени възможностите за развитие за архитекти в Европа,

Research: Architecture in Numbers

Целта на проучването е да представи кариерните възможности, образованието и най-популярните тенденции в архитектурата в Европа. Включен е анализ на архитектурните компании и тяхното уеб присъствие.