Inside the Music Industry Will be Held in July

Събитие за музика и бизнес, на което експерти ще отговарят на въпроси от общността.

Musicologists and Education in Europe

В проучването са включени консерватории, частни и държавни университети, които предлагат специалности, свързани с музикознанието като теория и аналитичната му функция.