Research: Scriptwriting in Numbers

Проучването цели да представи възможностите за образование и работа, както и други анализи и статистики за професията на сценариста.