Teach for All Bulgaria seeks for skillful and motivated people

Teach for All Bulgaria is looking for talented and motivated professionals to contribute to the quality education for every child in Bulgaria.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ДО 15 АПРИЛ

Като участник в програмата получавате:

 • възможност да работите за една от най-важните обществени сфери – образованието;
 • договор на пълен работен ден в училище – партньор на „Заедно в час“, в един от следните региони: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София-град, София-област, Стара Загора;
 • предварително обучение и подготовка по международно признатия модел на преподаване „Преподавай като лидер“;
 • програма за обучение и развитие на професионални и лидерски качества – за успешна работа в училище и бъдещо кариерно развитие;
 • обучение към университет – партньор на „Заедно в час“, за придобиване на професионална квалификация „учител“ (в случай че нямате такава);
 • подкрепа от опитен професионалист през двете години в училище;
 • месечен финансов стимул в допълнение на редовната заплата през двете години в училище;
 • достъп до подбрани обучения и възможности за развитие след двете години в училище в сферите ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, работа на общностно ниво и по местни и държавни политики;
 • възможност за подкрепа от ментор, свързан с избраната от вас сфера за бъдещо професионално развитие;
 • подкрепяща общност от съмишленици от различни сфери;
 • достъп до ресурси и обучения през глобалната мрежа на Teach For All.