Skip links

Джада Фратини

Казвам се Джада Фратини и съм учител втора година по програма “Заедно в час”. Преподавам английски език в 202 ОУ “Христо Ботев”, с. Долни Пасарел. Завършила съм “Междукултурно езиково посредничество” в Болонския унииверситет (Италия), Подготвена съм за професия “Преводач” с английски, руски, български и италиански като работни езици. По време на обучението си  прекарах 2 семестъра в СУ и още 3 месеца в София на практика като устен преводач, в рамките на обменна програма Еразъм+. Преди да започна да работя в училище съм се занимавала с преводи на технически текстове и субтитри, но също така и с доброволчество в сферата на неформалното образование.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag