Skip links

Кристиян Калчев

Кристиян Калчев е роден през 1992г. Завършва Московския институт по държавно управление и право. 

Той е председател на Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО и работил в Народното събрание на Република България, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – съветник по въпросите на културата, образованието и младежта.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag