Skip links

Мадлен Данова

Проф. д-р Мадлен Данова работи в СУ от 1987 г. В момента е декан на Факултета по класически и нови филологии и преподавател по американска литература. Тя ръководи множество проекти, свързани с езиковото и педагогическото развитие на студентите и докторантите.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag