Мария Рац

Мария Рац е лидер на Академията на PwC Bulgaria, лектор, професионален коуч и SDI фасилитатор. Мария има повече от 15 години многостранен опит в управление и развитие на хората в компании от различни индустрии – телекомуникации, медия, банки, застраховане, информационни технологии, здравеопазване, центрове за споделени услуги и др. Опитът ѝ включва управление на хора и ресурси в условия на промяна, повишаване на ефективността на бизнес процесите в организацията при преструктуриране, разработване на програми за развитие на служителите, идентифициране и задържане на таланти, организиране и водене на стажантски програми, оценка на потенциала и кариерно консултиране, както и обучение и коучинг на хора от различни сфери и нива в компанията.

Мария има широки познания и богат практически опит в диагностициране на бизнес нужди, създаване и прилагане на програми и стратегии за развитието, мотивацията и задържане на служителите, както на вътрешно фирмени, така и на международни програми за постигане на високи бизнес резултати и ангажираност на хората.