Миглена Ангелова

миглена ангелова
Миглена Ангелова е специалист по журналистика, медиен мениджмънт, връзки с обществеността, комуникации и психология на журналистиката. Популярна е с авторското си предаване „Искрено и лично”, което продуцира и чиято марка притежава.