Skip links

Образованието по сценаристика в Европа

Великобритания предлага най-много възможности в образованието за сценаристи по данни проучването, което включва държавите в континента Европа. В проучването са включени всички специализирани академии и факултети, които имат специалността “Сценаристика” в бакалавърска или магистърска форма. Включени са също частните образователни институции, които са акредитирани от дадената държава.

Наблюдава се, че отворените програми на Балканския полуостров са сравнително малко и липсва специалност с фокус, посветенa изцяло на писането на сценарии. Държавите с най-много предложени възможности са Германия, Франция, Белгия и Финландия. В същите държави включително Великобритания и Швейцария се залага повече на бизнес модели, отколкото творческо писане.

Над 60% от европейските държави считат сценаристиката като второстепенна дисциплина. Останалите близо 40% предлагат степени за професията на сценариста. Тези практики се намират в образователните институции на държавите Естония, Грузия, Казахстан, Литва, Малта, Молдова, Португалия, Румъния, Швейцария и Турция.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag