Даниел Василев

Даниел Василев е икономист и бизнес редактор на сп. Forbes, като в тази роля отговаря за съставянето на най-значимите селекции на изданието в България.