Биляна Брайкова Карастоянова

Биляна Брайкова Карастоянова е оператор, специалист по аудио-визуална култура и документалист.

Огнян Ковачев

Огнян Ковачев е преподавател по антична и западноевропейска литература и е основател и ръководител на магистърската програма „Литература, кино и визуална култура” в СУ „Св. Климент Охридски”.