Как музикознанието помага на бизнеса?

Музикознанието е дял от музиката, който изследва културното, социалното, философското, историческо и теоретично развитие на изкуството.

Inside the Music Industry ще се проведе през юли

Събитие за музика и бизнес, на което експерти ще отговарят на въпроси от общността.

Проучване: Musicology in Numbers

Съдържа анализи за кариерното развитие и образованието на музиколозите, както и статистика за музикалните звукозаписни компании и фестивали в България.