Проучване: Scriptwriting in Numbers

Проучването цели да представи възможностите за образование и работа, както и други анализи и статистики за професията на сценариста.

„Заедно в час“ търси способни и мотивирани професионалисти

„Заедно в час“ търси способни и мотивирани професионалисти, които да допринасят за качествено образование за всяко дете в България.