Тошо Спиридонов

Тошо Спиридонов е доцент по история към БАН и директор на Националния център по дигитализация на Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО.