29/01/2018

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Последна редакция: 8 октомври 2019

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия (“Условия”, “Общи условия”), преди да използвате уеб сайта https://slavconf.com (“Услугата”), който се управлява от АРТИНЕРЕР ООД (“нас”, “ние” или “нашата”). Достъпът до използването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или ползват Услугата. С достъпа до или ползването на Услугата се съгласявате да сте обвързани от настоящите Условия. Общите условия се уреждат от АРТИНЕРЕР ООД с ЕИК 205843864, със седалище и адрес на управление град София.

Връзки към други уеб сайтове

Услугата може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от SlavConf. SlavConf. няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Вие потвърждавате и приемате, че SlavConf. не носи отговорност или носи отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги. Препоръчваме Ви да прочетете Общите условия и правилата за поверителност на всички сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Приложимо право

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се отчитат разпоредбите на конфликт на закони. Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или условие на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на тези условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Тези условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата услуга и заместваме всички предварителни споразумения, които можем да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим най-малко 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на всички нови условия. Това, което представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше усмотрение.
Чрез продължаване на достъпа до или ползването на услугата ни след влизането в сила на тези ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани от ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, прекратете използването на Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас на info@slavconf.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Последна редакция: 8 октомври, 2019 г.

АРТИНЕРЕР ООД (“нас”, “ние” или “нашата”) оперира на уеб сайта https://slavconf.com (“Услугата”).
Тази страница Ви информира за нашите правила относно събирането, използването и разкриването на Лична информация, когато използвате Услугата. Ние няма да използваме и не споделяме Вашата информация с никого, освен както е описано в тази Декларация за поверителност.  Ние използваме Вашата лична информация за предоставяне и подобряване на услугата. С използването на Услугата приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила. Освен ако в настоящата Декларация за поверителност не е определено друго, термините, използвани в настоящата Декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни на https://slavconf.com/terms и https://slavconf.com/en/terms

Събиране и използване на информация

При използването на нашата услуга можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране на Вас. Личната информация може да включва не само Вашето име (“Лична информация”).

Данни за дневника

Събираме информация, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашата услуга (“Данни за регистрацията”). Тези данни в дневника могат да включват информация като адреса на интернет протокола (“IP”) на Вашия компютър, типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници статистика.

Доставчици на услуги

Можем да използваме компании и физически лица от трети страни, за да улесним нашата услуга, да предоставяме услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугата, или да ни помага да анализираме как се използва нашата услуга. Тези трети страни имат достъп до личната Ви информация само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или използват за други цели.

Сигурност

Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет, нито методът за електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на личната Ви информация, не можем да гарантираме абсолютната си сигурност.

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви препоръчваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Защита на децата

Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под 13 години (“деца”). Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца ни са предоставили Лична информация, моля свържете се с нас. Ако открием, че Деца под 13-годишна възраст са ни предоставили лична информация, незабавно ще ги изтрием от нашите сървъри.

Промени в декларацията за поверителност

Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикувате новата Декларация за поверителност на тази страница. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност за всички промени. Промените в тази Декларация за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас на info@slavconf.com.

ПРАВИЛНИК
Последна редакция: 31 март, 2020

  1. SlavConf. е международна конференция за култура и креативна индустрия. Фокусът е върху бизнеса в културата, хуманитарните науки, изкуствата и архитектурата. SlavConf. е серия от събития и общност за култура и креативна индустрия.
  2. Лекторите на конференцията се избират след предложение от общността към Организационния екип или се изпраща покана самоинициативно от Организационния екип. Лекторите, панелистите и ръководителите на работилница не получават хонорар.
  3. Всяка игра или томбола се организира под правила, които не са добавени към този Правилник. Организирането на тези игри и томболи се съгласува с партньорите.
  4. Всеки посетител се съгласява с Общите условия, Декларацията за поверителност и този Правилник, когато регистрира свое участие. Като Участник да посети лекциите и панелите в програмата на конференцията и да участва в игрите на щандовете. 
  5. Всеки посетител се съгласява, че снимките и останалите материали ще могат да бъдат използвани от Организаторите. Ако не желаете снимките Ви да бъдат използвани, моля, свържете се с нас на info@slavconf.com
  6. Всеки, който иска да помогне на каузите и целите на SlavConf., може да го направи на @slavconf.com