29/01/2018

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Последна редакция: 8 октомври 2019

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия (“Условия”, “Общи условия”), преди да използвате уеб сайта https://slavconf.com (“Услугата”), който се управлява от АРТИНЕРЕР ООД (“нас”, “ние” или “нашата”). Достъпът до използването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или ползват Услугата. С достъпа до или ползването на Услугата се съгласявате да сте обвързани от настоящите Условия. Общите условия се уреждат от АРТИНЕРЕР ООД с ЕИК 205843864, със седалище и адрес на управление град София.

Връзки към други уеб сайтове

Услугата може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от SlavConf. SlavConf. няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Вие потвърждавате и приемате, че SlavConf. не носи отговорност или носи отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги. Препоръчваме Ви да прочетете Общите условия и правилата за поверителност на всички сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Приложимо право

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се отчитат разпоредбите на конфликт на закони. Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или условие на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на тези условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Тези условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата услуга и заместваме всички предварителни споразумения, които можем да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим най-малко 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на всички нови условия. Това, което представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше усмотрение.
Чрез продължаване на достъпа до или ползването на услугата ни след влизането в сила на тези ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани от ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, прекратете използването на Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас на info@slavconf.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Последна редакция: 8 октомври, 2019 г.

АРТИНЕРЕР ООД (“нас”, “ние” или “нашата”) оперира на уеб сайта https://slavconf.com (“Услугата”).
Тази страница Ви информира за нашите правила относно събирането, използването и разкриването на Лична информация, когато използвате Услугата. Ние няма да използваме и не споделяме Вашата информация с никого, освен както е описано в тази Декларация за поверителност.  Ние използваме Вашата лична информация за предоставяне и подобряване на услугата. С използването на Услугата приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила. Освен ако в настоящата Декларация за поверителност не е определено друго, термините, използвани в настоящата Декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни на https://slavconf.com/terms и https://slavconf.com/en/terms

Събиране и използване на информация

При използването на нашата услуга можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране на Вас. Личната информация може да включва не само Вашето име (“Лична информация”).

Данни за дневника

Събираме информация, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашата услуга (“Данни за регистрацията”). Тези данни в дневника могат да включват информация като адреса на интернет протокола (“IP”) на Вашия компютър, типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници статистика.

Доставчици на услуги

Можем да използваме компании и физически лица от трети страни, за да улесним нашата услуга, да предоставяме услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугата, или да ни помага да анализираме как се използва нашата услуга. Тези трети страни имат достъп до личната Ви информация само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или използват за други цели.

Сигурност

Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет, нито методът за електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на личната Ви информация, не можем да гарантираме абсолютната си сигурност.

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви препоръчваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Защита на децата

Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под 13 години (“деца”). Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца ни са предоставили Лична информация, моля свържете се с нас. Ако открием, че Деца под 13-годишна възраст са ни предоставили лична информация, незабавно ще ги изтрием от нашите сървъри.

Промени в декларацията за поверителност

Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикувате новата Декларация за поверителност на тази страница. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност за всички промени. Промените в тази Декларация за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас на info@slavconf.com.

ПРАВИЛНИК
Последна редакция: 15 януари, 2021

 1. SlavConf. е международна конференция за култура и креативна индустрия. Фокусът е върху бизнеса в културата, хуманитарните науки, изкуствата и архитектурата. SlavConf. е серия от събития и общност за култура и креативна индустрия.
 2. Лекторите на конференцията се избират от Организационния екип. Лекторите, панелистите и ръководителите на работилница не получават хонорар.
 3. Всяка игра или томбола, всеки проект или инициатива се организират под правила, които не са добавени към този Правилник. Организирането им се съгласува с партньори, ИТ доставчици и други трети страни.
 4. Всеки посетител се съгласява с Общите условия, Декларацията за поверителност и този Правилник, когато регистрира свое участие. Като Участник да посети лекциите и панелите в програмата на конференцията и да участва в игрите на щандовете, както и във всички дигитални версии. 
 5. Всеки посетител се съгласява, че снимките и останалите материали ще могат да бъдат използвани от Организаторите. Ако не желаете снимките Ви да бъдат използвани, моля, свържете се с нас на info@slavconf.com

PRIVACY POLICY
Last update: 15 January 2021

Artineraire (205843864) is a organization registered in Sofia, Bulgaria. Artineraire (“we”, “our”, “us” or “SlavConf.”) is committed to protecting the privacy of all users of our website slavconf.com, newsletter and social media channels, (the “Sites”). Please read the following privacy policy that explains how we use and protect your information.

1. CONTACT DETAILS

If you have any queries or requests concerning this privacy policy or how we handle your data more generally, please get in touch at info@slavconf.com

2. HOW WE COLLECT YOUR INFORMATION

We collect your personal information when you interact with us or purchase tickets for our events. We also look at how visitors use our Sites, to help us improve our services and optimise customer experience.

We collect information about our users for four main reasons:

 1. To provide a personalised experience unique to individual users;

 2. To help us monitor and improve our services, including through the post-event survey facilitated by us;

 3. To send them direct correspondence we think might be relevant to their interests.

 4. To serve users with relevant ads on our websites and on third-party websites, including Google and its partners.

We collect information:

 • when you register for one of our events, initiatives or competitions;

 • when you contact us directly via email, phone, or post;

 • when you sign up for our newsletters; and

 • when you browse and use our Sites.

We also collect information from third party sites, such as advertising platforms.

3. INFORMATION THAT WE COLLECT FROM YOU

As part of our commitment to the privacy of our customers and visitors to our Sites more generally, we want to be clear about the sorts of information we will collect from you.

When you visit the Sites or purchase tickets through any of our ticketing partners, you are asked to provide information about yourself including your name, contact details, address, order details and payment information such as credit or debit card information. All payment details are handled by our ticketing partner, however other personal information may be passed back to us to help us understand our attendees better and improve our programming of events.

We also collect information about your usage of the Sites and information about you from any messages you post to the Sites or when you contact us or provide us with feedback, including via email, letter or phone.

We collect technical information from your mobile device or computer, such as its operating system, the device and connection type and the IP address from which you are accessing our Sites.

We also collect technical information about your use of our services through a mobile device, for example, carrier, location data and performance data. Unless you have elected to remain anonymous through your device and/or platform settings, this information may be collected and used by us automatically if you visit our website through your mobile’s browser or otherwise.

4. USE OF YOUR INFORMATION

We will only process the data we collect about you if there is a reason for doing so, and if that reason is permitted under data protection law. We will have a lawful basis for processing your information: if we need to process your information in order to provide you with the service you have requested or to enter into a contract; we have your consent; we have a justifiable reason for processing your data; or we are under a legal obligation to do so.

Where we need to in order to provide you with the service you have requested or to enter into a contract, we use your information:

 • to supply the services you have requested;

 • to enable our ticketing partner to collect payment from you – we are not involved in any payment processing ourselves and do not have access to any payment information; and

 • to contact you where necessary concerning our services, such as to resolve issues you may have with your purchase.

We also process your data where we have a justifiable reason for doing so — for example personalisation of our service. We have listed these reasons below:

 • to improve the effectiveness and quality of service that our customers can expect from us in the future;

 • to tailor content that we or our third party advertising partners display to you, for example to make sure you see the advertising which is most relevant to you, based on characteristics determined by us;

 • to enable our customer support team to help you with any enquiries or complaints in the most efficient way possible;

 • to contact you for your views and feedback on the events of ours which you attend and to notify you if there are any important changes or developments to the Sites or our services;

 • to analyse your activity on the Sites so that we can administer, support, improve and develop our services and for statistical and analytical purposes; and

5. COOKIES

We use small amounts of data stored on your computer called ‘cookies’ to collect information about how visitors use the website. You can control what cookies, if any, are stored on your computer. However, if you disable or refuse cookies, please note that some parts of the Site may become inaccessible or not function properly.

What is a cookie?

A cookie is a small amount of data sent to your computer or mobile phone from a website. It often includes a unique identifier and is stored on your device. We doesn’t use cookies to collect information that can be used to identify you.

Each website can send its own cookie to your browser if your browser’s preferences allow it. By default, your browser will only allow a website to access the cookies it’s already sent to you, and not the cookies sent to you by any other website. This is to protect your privacy.

Types of cookies

There are effectively four different variants of cookies that websites create:

Session cookies – These types of cookies are only valid when the user browses a site and are expired when the user leaves a website. Session cookies are used to remember if a user has logged into a website for example.

Persistent cookies – Persistent cookies are not cleared when a user closes their browser. They are used to remember if the user has visited the site before, whether they ticked a ‘remember me’ type checkbox when logging into the site or where the user visited the website from. These types of cookies generally have a fixed time-frame before expiring, for example a year.

First party cookies – First party cookies are examples that are only used within one particular website. Data from the cookie isn’t accessible to other websites.

Third party cookies – These cookies do contain data that third party websites can access. Examples include social media sharing controls or analytics based websites.

Services that need cookies to work

Some services need to store a cookie on your computer for them to work. These cookies are removed when you finish using the service. If cookies are blocked then these services will not work.

Controlling what cookies are stored on your computer

You can set your devices to:

 • Accept all cookies

 • Tell you when a cookie is being received

 • Not receive cookies

Each browser is different, so check the ‘Help’ menu of your browser to learn how to change your cookie preferences.

Rejecting cookies

If you want to restrict or block the cookies set by us you can do this through your browser settings. The ‘Help’ menu in your browser should explain how you can do this, as well as how to delete cookies from your computer. For more information, see the ‘About cookies’ website.

Mobile phones – rejecting cookies

For information about how to reject cookies on your mobile phone’s browser, see your handset manual.

Third party cookies on our website

We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics sets a cookie in order to evaluate your use of the site.

Google stores the information collected by the cookie on servers in the United States. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

You can reject or delete this cookie by reading more here.

6. DIRECT MARKETING

Where you have given your consent or where we have a justifiable reason for doing so (and are permitted to do so by law) we will use your information to let you know about our upcoming events and other information that may be of interest to you. You can control your email marketing preferences through the “Unsubscribe” link at the bottom of all emails sent out by us.

7. RETENTION OF YOUR INFORMATION

We will not retain your information for any longer than we think is necessary.

Information that we collect will be retained for as long as needed to fulfil the purposes outlined in the ‘Use of your information’ section above, in line with our legitimate interest or for a period specifically required by applicable regulations or laws.

When determining the relevant retention periods, we will take into account factors including:

 • our contractual obligations and rights in relation to the information involved;

 • legal obligation(s) under applicable law to retain data for a certain period of time;

 • statute of limitations under applicable law(s);

 • our legitimate interests where we have carried out balancing tests (see section on ‘Use your personal information’ above);

 • (potential) disputes; and

 • guidelines issued by relevant data protection authorities.

Otherwise, we securely erase your information where we no longer require your information for the purposes collected.

8. DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION

The information we collect about you will be transferred to and stored on our servers, which may be at a destination outside the European Economic Area (“EEA”), such as the United States, depending on where our suppliers are based. Information may also be processed by staff operating outside the EEA who work for us or for one of our suppliers. Such staff may be engaged in, among other things, the fulfilment of an order placed by you via the Sites, the processing of your payment details and the provision of support services. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy and, to the extent that such transfer is within our control, with the relevant data protection laws.

Sharing your information with third parties

We share your information with third party service providers. The types of third party service providers whom we share your information with includes:

 • IT service providers (including hosting/cloud providers): for the purposes of data storage and analysis;

 • Customer support partners: who will help us to resolve any issues you may have with our services; and

 • Marketing and advertising partners: so that they can ensure that you see advertising which is more relevant to you and send you email marketing on our behalf.

We may also share your information:

 • if we are under a duty to disclose or share your information in order to comply with (and/or where we believe we are under a duty to comply with) any legal obligation or regulatory requirement. This includes exchanging information with other companies and other organisations for the purposes of fraud protection and prevention;

 • in order to enforce our contractual terms with you and any other agreement; and

 • with such third parties as we reasonably consider necessary in order to prevent crime, e.g. the police.

Please contact us using the contact details above if you want further information on the countries to which personal data may be transferred and the specific mechanism used by us when transferring your personal data out of the EEA.

9. SECURITY

We adopt robust technologies and policies to ensure the personal information we hold about you is suitably protected.

We take steps to protect your information from unauthorised access and against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage.

Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will take steps to protect your information, we cannot guarantee the security of your data transmitted to the Sites; any transmission is at your own risk.

Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

10. YOUR RIGHTS

Under data protection law, you may have a number of rights concerning the data we hold about you. If you wish to exercise any of these rights, please contact us using the contact details above.

For additional information on your rights please contact your data protection authority and see below.

 1. The right to be informed. You have the right to be provided with clear, transparent and easily understandable information about how we use your information and your rights. This is why we’re providing you with the information in this policy.

 2. The right of access. You have the right to obtain access to your information (if we’re processing it). This will enable you, for example, to check that we’re using your information in accordance with data protection law. If you wish to access the information we hold about you in this way, please get in touch (see Contact Details).

 3. The right to rectification. You are entitled to have your information corrected if it is inaccurate or incomplete. You can request that we rectify any errors in information that we hold by contacting us (see Contact Details).

 4. The right to erasure. This is also known as ‘the right to be forgotten’ and, in simple terms, enables you to request the deletion or removal of certain of the information that we hold about you by contacting us (see Contact Details).

 5. The right to restrict processing. You have rights to ‘block’ or ‘suppress’ further use of your information. When processing is restricted, we can still store your information, but will not use it further.

 6. The right to data portability. You have the right to obtain your personal information in an accessible and transferrable format so that you can re-use it for your own purposes across different service providers. This is not a general right however and there are exceptions. To learn more please get in touch (see Contact Details).

 7. The right to lodge a complaint. You have the right to lodge a complaint about the way we handle or process your information with the national data protection authority.

 8. The right to withdraw consent. If you have given your consent to anything we do with your information (i.e. we rely on consent as a legal basis for processing your information), you have the right to withdraw that consent at any time. You can do this by contacting us (see Contact Details). Withdrawing consent will not however make unlawful our use of your information while consent had been apparent.

 9. The right to object to processing. You have the right to object to certain types of processing, including processing for direct marketing. You can object by changing your marketing preferences or disabling cookies as set out in sections 5 and 6 above.

11. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

Any changes to our privacy policy will be posted to the Sites and, where appropriate, we will notify you of the changes by email.