Билети – информация 2017

Tickets “Regular” and “Supporter”

Билети „Обикновен” и „Привърженик”

Регистрацията за конференцията е безплатна, но задължителна. Билетите са „Обикновен” и „Привърженик”. При регистрация на всеки билет получавате бадж за достъп до щандовете и до съдържанието на лекциите и панелите. Билет „Привърженик” е дарителски, чрез който подкрепяте три студентски проекта със символична сума. На табло по време на конференцията ще бъде описан списъка с дарителите.

Вижте по-долу информация за проектите, които ще подкрепите.

 

Registration for the conference is free but compulsory. Tickets are “Regular” and “Supporter”. When registering each ticket, you get a badge for access to the stands and the content of lectures and panels. “Supporter” is a donation ticket that supports with a small amount three student projects. A dashboard during the conference will list the supporters.

See below for information on the projects you will support.

ФотоФилология

PhotoPhilology

Конкурс за фотография по литературна миниатюра. Първото издание на конкурса е „Кадри към „Сън за щастие” на Пенчо Славейков”, посветено на 150-годишнината от рождението на поета. Изложбата на студентите се проведе в библиотека „Филологии“.Тази изложба има един прекрасен младежки чар, който надявам се, би се харесал и на самия Пенчо Славейков“ – проф. Николай Чернокожев.

Contest of photography on literary miniature. The first edition of the contest is “Frames on “Dream of Happiness” by Pencho Slaveykov”, dedicated to the 150th anniversary of the poet's birth. The exhibition of students was held at the Philological Library. This exhibition has a wonderful youth charm, which I hope will also appeal to Pencho Slaveykov himself.” – Prof. Nikolay Chernokozhev.

Български текст на песен

Bulgarian Lyrics Competition

Конкурс за текстове на песни за студенти. Целите на конкурса са да представи още една възможност за развитие на студентите, които имат интерес към писането и музиката, както и да подобри текстовете на българската популярна музика. (още информация)

Student song lyrics competition. The objectives of the competition are to present another opportunity for development of the students interested in writing and music, as well as to improve the lyrics of Bulgarian popular music. (more information)

Експедиция #TRAKIA

Expedition #TRAKIA

Изследователска експедиция до Казанлък. В рамките на един ден участниците се включват в творчески работилници на терен, свързани с филология, история, архитектура, фотография и др. Творчеството ще се публикува онлайн и ще се преведe на чужди езици, по шаблон от „Проект #RILA”. Това ще е първото издание на серията от експедиции под инициативата „ИзследванаВръзка”.

Research expedition to Kazanlak. Within one day, participants are involved in creative workshops on field, related to Philology, History, Architecture, Photography etc. The work will be published online and it will be translated into foreign languages, by template of “Project #RILA”. It will be the first edition of the expedition series under the “ExploreLink”.

error: