02/02/2020

SlavConf. | Community, Events, Workshops

International conference

SlavConf. Pathways

30 October - 1 November
Online

Пускане на видеото

Култура и креативна индустрия

SlavConf. е медиатор, представящ и анализиращ всички пътища в креативната индустрия.

Събития, инициативи и конкурси на специализирани теми.  

SlavConf.

Серия от събития и инициативи, които обединяват хора с интереси към културата, изкуствата, бизнеса и архитектурата.

Събитията са насочени към всички представители на креативната индустрия, както и към студенти, ученици, докторанти, преподаватели, организации, управители от различни сектори и представители на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките между изкуствата, културата, хуманитарните науки, архитектурата, бизнеса, иновациите и технологиите.

Drawing in Numbers

ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО ПРОУЧВАНЕТО

ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО ПРОУЧВАНЕТО

Businesswomen in the Creative Industry