02/02/2020

SlavConf. | Community, Events, Workshops

Култура и креативна индустрия

SlavConf. е медиатор, представящ и анализиращ всички пътища в креативната индустрия.

Събития, инициативи и конкурси на специализирани теми.  

SlavConf.

& 20 more

Серия от събития и инициативи, които обединяват хора с интереси към културата, изкуствата, бизнеса и архитектурата.

Събитията са насочени към всички представители на креативната индустрия, както и към студенти, ученици, докторанти, преподаватели, организации, управители от различни сектори и представители на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките между изкуствата, културата, хуманитарните науки, архитектурата, бизнеса, иновациите и технологиите.