SLAVCONF.

SlavConf. 2018
Desire of Creating

Международна конференция за хуманитаристика, бизнес и образование.

Събитието се провежда в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Темите на лекциите и панелите са свързани с кариерното и творческото развитие за хуманитарни науки и изкуства. Събитието е насочено към студенти, докторанти, преподаватели, организации, управители и лицата на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките на хуманитаристиката с изкуствата, иновациите и технологиите.

Основните цели са:
поддържането на връзката между университета и бизнеса;
развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор;
повишаването на възможностите за работа на студенти и хуманитаристи;
да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес;
да се мотивира желанието да създаваме.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА!

БЛОГ