02/02/2020

SlavConf. | Community, Events, Workshops

Култура и креативна индустрия

SlavConf. представя и анализира всички пътища в креативната индустрия.

Събития, инициативи и конкурси на специализирани теми.  

SlavConf.

Серия от събития и инициативи, които обединяват хора с интереси към културата, изкуствата, бизнеса и архитектурата.

Събитията са насочени към всички представители на креативната индустрия, както и към студенти, ученици, докторанти, преподаватели, организации, управители от различни сектори и представители на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките между изкуствата, културата, хуманитарните науки, архитектурата, бизнеса, иновациите и технологиите.

Абонирайте се за резултати от проучвания, анализи, предстоящи събития и друга полезна информация.
Фокусираме се ежедневно да културата и креативната индустрия в България и Европа.

Станете част от общността

SlavConf. | Meetups е най-удобният начин да предложите тема за работилница. Включете се в група за култура, образование и изкуства, в която ще получите информация с висока стойност.