SLAVCONF.

Enlightenment
25-26 ОКТОМВРИ 2019

SlavConf. 2019
Enlightenment

Международна конференция за кариерно и творческо развитие

Събитието се провежда в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Темите на лекциите и панелите са свързани с кариерното и творческото развитие в сферата на културата, хуманитарните науки и изкуствата. Събитието е насочено към студенти, ученици, докторанти, преподаватели, организации, управители и предствители на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките между изкуствата, културата, хуманитарните науки, бизнеса, иновациите и технологиите.

Основните цели са:
поддържането на връзката между университета и бизнеса;
развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор;
повишаването на възможностите за работа на студенти и хуманитаристи;
да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес;
да се мотивира желанието да създаваме.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА!

БЛОГ