SlavConf. 2020

Pathways 2020
Architecture 2020
Content Creators Meetups
TEDx Translators Events

Серия от събития и инициативи, които обединяват хора с интереси към културата, изкуствата, бизнеса и архитектурата.

Събитията са насочени към всички представители на креативната индустрия, както и към студенти, ученици, докторанти, преподаватели, организации, управители от различни сектори и представители на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките между изкуствата, културата, хуманитарните науки, архитектурата, бизнеса, иновациите и технологиите.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА!

БЛОГ