06/04/2018

За събитието

Международна конференция за хуманитаристика, бизнес, образование, изкуство, иновации и технологии

Събитието се провежда в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Темите на лекциите и панелите са свързани с кариерното и творческото развитие за хуманитарни науки и изкуства. Събитието е насочено към студенти, докторанти, преподаватели, организации, управители и лицата на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките на хуманитаристиката с изкуствата, иновациите и технологиите.

Основните цели са:

  • поддържането на връзката между университета и бизнеса;
  • развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор;
  • повишаването на възможностите за работа на студенти и хуманитаристи;
  • да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес;
  • да се мотивира желанието да създаваме.

Концепцията се дели на лекции, панели и работилници. Темите на лекциите се съгласуват с поканените лектори, напр. „Управление в образователния сектор”, „Издателството и редакторът”, „Бизнес, граматика и фантазия”. На панелите ще се обсъждат теми, свързани с възможностите за кариера и съвети за творческо развитие – учителски панел, редакторски панел, преводачески панел, панел за културно наследство и др. Панелистите могат да бъдат управители, редактори, учители, преводачи, писатели и др. В работилниците предварително записаните студенти и ученици ще работят по практическа задача с помощта на експерти по темата.

Първото издание на конференцията се проведе на 13-14 октомври 2017г. в Аулата на Софийския университет.