06/04/2018

За събитието

Конференция за хуманитаристика, бизнес, образование, изкуство, иновации и технологии

Първото издание на конференцията се проведе на 13-14 октомври 2017г. в Аулата на Софийския университет.

Темите на лекциите и панелите са свързани с алтернативите на акaдемичното развитие. Събитието е насочено към студенти, преподаватели, организации, хора от бизнес средите и образователния сектор.

Основните цели са: поддържането на връзката между университета и бизнеса; развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор; повишаването на възможностите за работа на студенти и хуманитаристи; да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес, свързан с хуманитарните науки и тези от образователния сектор.

Концепцията се дели на лекции и панели. Темите на лекциите се съгласуват с поканените лектори, напр. „Управление в образователния сектор”, „Издателството и редакторът”. А на панелите ще се обсъждат теми, свързани с алтернативата на академичното развитие – учителски панел, редакторски панел, преводачески панел, панел за културно наследство и др. Някои от тях ще са управители, редактори, учители, преводачи, писатели и др.

error: