06/04/2018

За събитието

Международна конференция за хуманитаристика, бизнес, образование, изкуство, иновации и технологии

SlavConf. е серия от събития и инициативи, обединяващи хората с интереси към културата, хуманитаристиката, изкуствата и бизнеса. Създаден е от Атанас Нейчев и Лилия Иванова през май 2017г. Събитията изграждат общност от активни хора, които да развият възможностите си и да намерят работа, стаж или бизнес партньор. Международната конференция се състои ежегодно и цели на срещне общността с компании, институции и успели личности от бизнеса.

Темите на лекциите и панелите са свързани с кариерното и творческото развитие през съвременната призма на хуманитарните науки и изкуствата. Събитието е насочено към студенти, докторанти, преподаватели, организации, управители и лицата на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките на хуманитаристиката с изкуствата, иновациите и технологиите.

Основните цели са:
● поддържането на връзката между университета и бизнеса;
● развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор;
● повишаването на възможностите за работа на студенти и младежи;
● да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес;
● да се мотивира желанието да създаваме.

Концепцията се дели на лекции, панели и работилници, като съдържанието е със засилена практическа насоченост. Темите на лекциите се съгласуват с поканените лектори, напр. „Управление в образователния сектор”, „Издателството и редакторът”, „Бизнес, граматика и фантазия”. На панелите ще се обсъждат теми, свързани с възможностите за кариера и съвети за творческо развитие – панел „Кино”, панел „Писатели”, панел „Мениджъри”, панел за културно наследство и др. Панелистите могат да бъдат управители, редактори, преподаватели, преводачи, писатели, сценаристи и др. В работилниците предварително записаните студенти и ученици ще работят по практически задачи с помощта на експерти по темата.

Официалните езици на събитието са български и английски. Славянските езици са опция.

Първото издание на конференцията се проведе на 13-14 октомври 2017г. в Аулата на Софийския университет.