Skip links

Най-популярните трендове в архитектурата за периода 2020-2022

По данни от второто тримесечие на 2020г. най-популярният тренд в архитектурата за периода 2020-2022г. е устойчивото строителство. Стремежът към екологично устойчив зелен дом е тенденция, която е актуална през последните десетилетия и продължава да оглавява класацията. За голям брой от държавите в Източна Европа намаляването на влиянието на сградите върху околната среда е от ключово значение. За решаването на този проблем се работи активно през последните години, като целта е да се постигне не само благоприятен ефект върху природата и енергоспестяването, но и по-функционално, безопасно и комфортно жилищно строителство.

Останалите най-актуални трендове са иновативните решения за smart home, както и концепциите за отворени мултифункционални пространства. Технологиите за дома са все по-голяма част от ежедневието на всеки човек, провокират голям интерес и се развиват изненадващо бързо, като обединяват водещите индустрии на пазара. За разлика от технологичните решения, които са сравнително ново поле за изява в строителството, отвореният план е познат на архитектите от десетилетия, но въпреки това продължава да бъде обект на изучаване и възможност за иновативни идеи в сектора.

Данните са обработени в проучването “Architecture in Numbers”, където заедно с трендовете в архитектурата, са включени възможностите за кариерно развитие за архитекти в Европа, комплексните дейности и умения, които трябва да притежават специалистите и възможностите за обучение в Европа.

Наред със споменатите трендове, проучването представя процентовото съотношение на редица от водещите световни тенденции, които се очаква да пораждат най-голям интерес сред архитектите, на базата на множество от най-популярните медии и сайтове за архитектура.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag