Skip links

Асен Трайчев

Пътуването му в аутсорсинг сектора започна през 2008 г. в компания, поддържаща клиенти за онлайн игри. През 2012 г. той се премества в Concentrix, за да работи за вълнуващ нов проект, който оттогава нараства експоненциално. В момента той води комуникациите с клиенти, управлява 250+ служители, предоставящи както клиенти, така и услуги за техническа поддръжка. Сред топ уменията си той поставя решаването на проблеми, управление на времето, управление на хора, аналитично мислене и последователност. Той би казал, че всички те са приложими, както в професионалния, така и в личния живот. Извън работата Асен има съпруга и 3-годишен син, които повече или по-малко заема по-голямата част от личното му време. Обича да лагерува през лятото и да кара сноуборд през зимата.
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag