Skip links

Борис Илиев

Борис Илиев е роден през 1994 г. Завършва Националната природо-математическа гимназия и от 2014 г. досега следва славянска филология в Софийския университет. Участва в научни проекти и в конференции с доклади, посветени на теорията и историята на литературата. Някои от разработките му са публикувани в различни научни и литературни издания като в. „Литературен вестник“, сп. „Филологически форум“ и сп. „Съпоставително езикознание“. През 2016 г. е номиниран за Голямата награда за литературна критика „13 века България“ на Националния дарителски фонд „13 века българия“ и Фондация „Литературен вестник“. През май 2017 г. става носител на Стипендията „Блага Димитрова“ за отлични резултати в учебния процес и принос за развитието на българската литература и култура. Работи като лектор по български език и литература в НПМГ. В момента е дипломант на доц. д-р Ани Бурова към Катедрата по славянски литератури в Софийския университет.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag