Skip links

Елисавета Зарева

Елисавета Зарева е строителен инженер по професия и доброволец в свободното си време. След завръщането си от Еразъм обмен в Прага става част от доброволческата организация – Erasmus Student Network Bulgaria. Това е организация, в която вече три години Ели помага на Еразъм студенти да се интегрират в учебна и социална среда, но същевременно усилено допринася за развитието на младите хора в България чрез програмата “Еразъм”. Но инвестицията в свободното ѝ време е печеливша за нея – доброволчеството не само успява да я запознае с представители на различни страни от цял свят, но също така тя усвоява много ценни качества и умения, които е трудно да придобиеш в друга среда!
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag