Skip links

Елиза Стефанова

Елиза Стефанова завършва висше образование си във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (СУ), специалност „Информатика” през 1991 г. През 2010 година специализира в Института по образованието, Лондон, Великобритания. Понастоящем е заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация, и доцент в катедра “Информационни технологии”  на ФМИ на СУ. Ръководител е на магистърска програма „Електронно обучение“.

Научните интереси на Елиза Стефанова са в областта на информатиката и компютърните науки – софтуерни технологии, компютърни мрежи, изкуствен интелект. В последните години научната ѝ дейност е концентрирана в областта на ефективното подпомагане на обучението посредством технологиите, по-специално в обучението на учители за прилагане на ИТ в образованието. От 1994 година до днес е инициирала, ръководила и участвала в над 30 национални и европейски проекти с такава насоченост (например, I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC). Усилията й са насочени към възможно по-широко прилагане на съвременните научни идеи и добри практики в обучението. Тя е един от инициаторите и основни реализатори на проекта Учителят-новатор, спечелил през 2009 г. награда за отлично качество на постигнатите резултати. Участвала е като експерт в МОН при създаването на национални стандарти (2009-2010) и учебна програма по ИТ (2006, 2012, 2015).  Ежегодно, вече над 10 години е жури на национални състезания за ученици и националната олимпиада по ИТ.

Автор е на над 100 научни публикации, множество учебници и помагала по ИТ.

В качеството си на заместник-ректор Елиза Стефанова се стреми към повишаване на дигиталната култура в Университета и ефективно прилагане на съвременните технологии както в обучението, така и в управлението.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag