Кариера с филология: Балканистика

SlavConf. Meetups са кратки събития в неформална обстановка. Първият meetup се проведе в Sofia Lab на 24 януари 2019 г. Темата на събитието е “Кариера с филология: Балканистика”, включваща възможностите за кариерно развитие с езиците гръцки, румънски и албански. Партньори и домакини на срещата са Асоциацията за развитие на София и Столична община.

“Кариера с филология” е серия от срещи за хуманитаристите, владеещи чужд език, които искат да се развиват кариерно в сферата си.

По време на срещата се обсъди развитието на студентите по балканистика след университета. По какви пътеки може да потеглят? Какви са възможностите?

Разговорът започна с представяне на всички, които отделиха времето си да се включат в поредицата от срещи. Кариера в туризма беше основна тема за студентите по балканистика.

На въпроса “Учителят лидер ли е?” се получи много интересна дискусия, в която се разгледаха няколко гледни точки.

Виолена Брождина от Заедно в час представи предложенията за работа при тях. 

Последната част от дискусията беше “Колко дипломи трябва да има всеки филолог?”.