Skip links

Кирякос Калантаридис

Erasmus Student Network е организация, която присъства в 41 държави, основаваща се на мотото “Обединени в многообразието”. За моралните ценности, които придобиваш като доброволец в общуването си с хората – уважение, разбирателство, толерантност ще ни разкаже повече нашият гост от Гърция – Кирякос Калантаридис. Кирякос е студент в Солунския универститет “Аристотел” и пет години е активен доброволец в ESN. Пътува постоянно и развива широка обществена дейност чрез организацията.
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag