Skip links

Кои са най-търсените езици за писане на сценарий?

По данни за първото тримесечие на 30 европейски сайта за намиране на работа и мрежата на LinkedIn английският език е най-търсен като качество за сценаристите в обявите за работа. Английският език заема цял от 49%, като се търси и в държави като Русия, Франция, Германия и Испания.

На второ място е руският език, последван от френския. Русия предлага 36,4% от обявите за работа, Украйна предлага 23,6% и трета е Великобритания с 9%. Голям процент от обявите в Русия и Украйна са за сценаристи с чужд език.

Разгледаните обяви за сценаристи се разделят между 30 сайта за търсене на работа и LinkedIn. В социалната мрежа за професионалисти са публикувани 38%, а останалите сайтове 62%.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag