Мария Веласкес

Казвам се Мария Веласкес, възпитаник съм на програмата на „Заедно в час“,  випуск 2016-2018 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Враца. Работех като учител по изобразително изкуство и музика, и педагогически съветник. През годините преди това съм се занимавала основно с образование и по-точно неформално. Обучения на учители, разработване и изпълнение на европейски проекти към Еразъм+. Една година EVS в Испания, Валенсия.  С колегите ми от регион Враца и Монтана успяхме да създадем междуучилищен обмен „СЪбитието“ за развиване на уменията на XXI в. В него взеха участие 7 училища, около 60 ученици, 10 учители, както и гости от Община Козлодуй, „Заедно в час“, колеги от училищата, в които работихме и други партньори. 
Сега изпълнявам длъжността координатор „Обучение и подкрепа“ в региони Пловдив и Стара Загора с учители II-ра година от програмата.