Skip links

Николай Борисов

Николай Борисов е от Костинброд, магистър “Културно наследство”, в момента завършва втора магистратура – “Образованието по история в средното училище” в СУ “Св. Климент Охридски”. От 2015 г. е избран за общински съветник в община Костинброд, а в момента е заместник на областен управител на Софийска област. Последните пет години е работил в Първо ОУ “Васил Левски” като преподавател по “История и цивилизация”, а преди това в Министерство на културата в “Инспекторат за опазване на културното наследство”. Борисов има научни публикации на историческа тематика, участвал в международни и национални научни конференции. Два път награждаван за учител на годината, както и с грамота от Македонския научен институт за съхранение и запазване на българщината. Работил по различни проекти в областта на културата и образованието. Инициатор за възстановяване и изграждане на паметни места, свързани с историческото минало на Костинброд и района.  

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag