Skip links

Огнян Ковачев

Огнян Ковачев е преподавател по антична и по западноевропейска литература. Основател и ръководител на магистърската програма „Литература, кино и визуална култура” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Бил е лектор по български език, литература и култура в Школата по славистика и източноевропеистика в Лондон, гост-изследовател в колежа „Крайст чърч”, Оксфордски университет и гост-преподавател и изследовател по програмата „Фулбрайт” в Пенсилванския университет, Филаделфия, САЩ. Автор е на монографиите Готическият роман: генеалогия, жанр, естетика и Литература и идентичност: преображения на другостта, както и на повече от осемдесет научни статии и студии в области като сравнително литературознание, готически изследвания, българска литература, литература и национализъм,  кинознание и филмова адаптация, публикувани на български и на английски език. Съставител и редактор е на сборниците с радиобеседи и есета на Петър Увалиев Пет минути с Петър Увалиев. Част I. София: Агата-А, 2015 и Думи по вятъра (под печат).

 

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag