Skip links

SlavConf. проведе работилница на ESN Bulgaria Autumn Training

ESN Bulgaria Autumn Training е събитие на Erasmus Student Network Bulgaria, в което доброволци и членове на локалните бордове обменят опит и работят заедно за развитието на международната студентска организация.

Националното обучение се проведе в Медицински университет – Пловдив на 9 и 10 ноември. Работилницата на SlavConf. се състоя през втория ден, на която фокусът беше кариерното ориентиране. На работилницата членовете на ESN се информираха как могат да използват дейностите, извършвани в организацията, за тяхното кариерно развитие.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag