SofiaLab: Търсят се социални предприемачи

Асоциация за развитие на София подпомага развитието на организации, които създават социална и екологична стойност – и екосистемата, в която те могат да процъфтяват. Търсят се социални предприятия, инвеститори за социално въздействие и създатели на политики, които искат да работят съвместно с тях за това начинание.

#AirMOOC предлага шест модула във фокуса на социалното предприемачество и инвестициите за социално въздействие: въздействие, стратегия, финанси, мениджмънт, увеличаване на мащаба и комуникации. Модулите са изработени под ръководството на Центъра за социално инвестиране към Университета в Хайделберг. Модулите са на английски език. 

Обучителната програма е достъпна и отворена за всички, които имат интерес. #AirMOOC ще стартира на 25 май и ще продължи 6 седмици.

Като продължение на #AirMOOC, избраните участници могат да се включат и в още по-интензивно обучение в SofiaLab и менторски срещи с водещи експерти и практици от България.

#AirCompetition ще извърши двуетапен скрининг на кандидатствалите социални предприятия (независимо от правноорганизационната им форма) и ще избере 30 предприятия, които да се състезават с представяне на идеи в 4 държави от Дунавския регион през месец ноември 2020 г. Избраните състезатели от всяка локация ще получат напътствия лице в лице преди финала, който ще е в Будапеща през януари 2021 г. Всеки победител ще получи поне 10 000 € парични награда (сумата подлежи на уточнение, поради кризата) и изключителен достъп до голяма мрежа от европейски инвеститори. Състезанието включва само социални предприятия от Дунавския регион.

Поканата за кандидатстване в международното състезание с представяне на идеи е отворена до 31 май 2020 г. Кандидатстването става на английски език.

AIR онлайн курсове и състезание се предоставят от проекта „Финансиране за социална промяна“ по програма Interreg-Danube, съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.