Къде се обучават архитектите в Европа?

Данните са обработени в проучването „Architecture in Numbers“, където са включени възможностите за кариерно развитие за архитекти в Европа

Къде да учим изобразително изкуство и дизайн в Европа?

Целта на анализираните данни е да помогне на професионалистите като визуализира големия спектър от възможности в различните сфери на креативната индустрия.

Проучване: Drawing in Numbers

Основната цел на това проучване е да събере на едно място информацията за развитието на художниците и графичните дизайнери. Включена е информация за пазара на картини в Европа, цените, стиловете, които са най-популярни в момента и др.