Skip links

Къде да учим изобразително изкуство и дизайн в Европа?

Според данни от проучването Drawing in Numbers, което екипът на SlavConf. проведе, броят на специализираните университети и академии в Европа, които предлагат специалности, свързани с изобразително изкуство и графичен дизайн, надхвърля 200. Не е изненадващо, че Италия води класацията с 43 висши учебни заведения в сферата, следвана от Франция, където броят им е 27 и Великобритания с 26. Интересен факт е, че в момента Италия не е сред 10-те държави, които предлагат най-много работни места в сферата на дизайна.

В по-голямата част от Европейките държави, горепосочените специалности се предлагат основно или само в специализирани академии за изкуство. Именно тези учебни заведения са разгледани в проучването през второто тримесечие на 2020 г. Заедно с възможностите за образование са анализирани и работните места, както и пазара за изобразително изкуство.

Подробна информация за кариерното и творческо развитие на професионалистите в Европа можете да намерите в безплатното проучване, което беше публикувано по-рано този месец. Целта на анализираните данни е да помогне на професионалистите като визуализира големия спектър от възможности в различните сфери на креативната индустрия.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag