Къде се обучават архитектите в Европа?

Данните са обработени в проучването „Architecture in Numbers“, където са включени възможностите за кариерно развитие за архитекти в Европа

Къде да учим изобразително изкуство и дизайн в Европа?

Целта на анализираните данни е да помогне на професионалистите като визуализира големия спектър от възможности в различните сфери на креативната индустрия.

Къде се обучават музиколозите в Европа?

В проучването са включени консерватории, частни и държавни университети, които предлагат специалности, свързани с музикознанието като теория и аналитичната му функция.