Skip links
andrew cuff

Андрю Каф

andrew cuff

Андрю Кaф е историк и политически защитник на експертизите за свободен избор на училище, и изследовател на историята на образованието. Той заема три паралелни позиции като старши писател и изследовател на Фондация „Commonwealth“, организация за реформи на свободния пазар, като професор по философия в колежа Сейнт Винсент и като директор на Euro Home Ed – НПО с цел да осигурява мрежи и ресурси за преподаватели в Европа. В момента Андрю живее в Пенсилвания със съпругата си Мери и две дъщери, София и Люси.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag