Skip links

Мила Иванова

Мила Иванова е специалист „Развойна дейност и оценка на въздействието“ във фондация Заедно в час от 2017 г., където отговаря за събирането, анализирането и разпространението на иновации и добри практики от ефективни класни стаи по света и у нас.

През 2012 г. завършва „История на изкуството и бизнес“ в University of Glasgow, а през 2013 се присъединява към третия випуск на програмата на „Заедно в час“. В продължение на две години преподава английски език, предприемачество и маркетинг в Професионална гимназия по туризъм – град Самоков.

Има опит в подбора и обучението на нови в системата учители. Участвала е в различни международни образователни проекти и социални инициативи. Съ-автор на наръчник „Как да развиваме умения на 21-ви век в час“.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag