Къде се обучават архитектите в Европа?

Данните са обработени в проучването “Architecture in Numbers”, където са включени възможностите за кариерно развитие за архитекти в Европа

Проучване: Drawing in Numbers

Основната цел на това проучване е да събере на едно място информацията за развитието на художниците и графичните дизайнери. Включена е информация за пазара на картини в Европа, цените, стиловете, които са най-популярни в момента и др.

Къде се обучават музиколозите в Европа?

В проучването са включени консерватории, частни и държавни университети, които предлагат специалности, свързани с музикознанието като теория и аналитичната му функция.