Тошо Спиридонов

Тошо Спиридонов е доцент по история към БАН и директор на Националния център по дигитализация на Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО.

Участва е създаването на множество проекти в сферите на културния туризъм, етнологията и фолклора. Бил е директор на музей и експерт в Министерство на културата.