Skip links

Владислав Миланов

Владислав Миланов е доцент в Катедрата по български език на Софийския университет и директор на Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч. Съвместно със студенти българисти, юристи и историци в продължение на 15 години наблюдават и анализират речта на публично говорещите хора в България, а резултатите са обобщени в две монографии (Езикови портрети на български политици. Част първа. София, 2012 г., изд. Парадигма и  Езикови портрети на български политици и журналисти. Част втора, 2014г. УИ „Свети Климент Охридски“; в съавторство с доц. д-р Надежда Сталянова). Центърът дава възможност на младите изследователи да представят публично своите анализи върху речта на политиците и на журналистите. В резултат от работата си редица студенти са поканени в български медии, където успешно се реализират като журналисти. Желанието да се пише по актуални теми на родния ни език, ражда и идеята за списание „Съвременна лингвистика“ – единственото списание за студенти и докторанти с езиковедска нагласа, чийто първи брой вече е факт. Предстои и издаване на сборник с езикови бележки на студенти българисти и на студенти юристи.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag