Skip links

„Заедно в час“ търси способни и мотивирани професионалисти

„Заедно в час“ търси способни и мотивирани професионалисти, които да допринасят за качествено образование за всяко дете в България.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ДО 15 АПРИЛ

Като участник в програмата получавате:

 • възможност да работите за една от най-важните обществени сфери – образованието;
 • договор на пълен работен ден в училище – партньор на „Заедно в час“, в един от следните региони: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София-град, София-област, Стара Загора;
 • предварително обучение и подготовка по международно признатия модел на преподаване „Преподавай като лидер“;
 • програма за обучение и развитие на професионални и лидерски качества – за успешна работа в училище и бъдещо кариерно развитие;
 • обучение към университет – партньор на „Заедно в час“, за придобиване на професионална квалификация „учител“ (в случай че нямате такава);
 • подкрепа от опитен професионалист през двете години в училище;
 • месечен финансов стимул в допълнение на редовната заплата през двете години в училище;
 • достъп до подбрани обучения и възможности за развитие след двете години в училище в сферите ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, работа на общностно ниво и по местни и държавни политики;
 • възможност за подкрепа от ментор, свързан с избраната от вас сфера за бъдещо професионално развитие;
 • подкрепяща общност от съмишленици от различни сфери;
 • достъп до ресурси и обучения през глобалната мрежа на Teach For All.
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag