Skip links

Проучване: Scriptwriting in Numbers

Абонирайте се

YouTube канал на SlavConf. 

Subscribe

Екипът на SlavConf. проучи дейността на сценаристите в Европа. Целта на проучването е да помогне на хората, които имат интерес към писането на сценарий, като визуализира големия спектър от възможностите за кариерно развитие. 

Проучването разкрива общата визия на писането на сценарии като индустрия. По принцип сценаристите работят на свободна практика, но сме разделили проучването на отделни секции, които разглеждат  самостоятелно писането на сценарии като специализирана част от креативната индустрия.

Сектори

Възможностите за реализация разделят на сектори дейността на сценариста. Сценаристите могат да работят във филмовата индустрия, писането на сценарий за театър, телевизия, гейминг, в рекламата, както и в маркетинга и дори в каналите за бързо създаване на видео съдържание в интернет. 

Анализи

Анализираме възможностите за висше образование и съответно кариерата на сценариста. Резултатите на проучването включват данни за работни места от януари до март 2020 г. за цяла Европа.

Резултати

Основната цел на това проучване е да събере на едно място информацията за развитието на сценаристите, като се разделя на сектори, на градове, на държави и други форми за сравнение.   

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag