Проучване: Scriptwriting in Numbers

Проучването цели да представи възможностите за образование и работа, както и други анализи и статистики за професията на сценариста.

Деян Статулов

Д-р Деян Статулов е кинокритик и сценарист, главен асистент в Институт за изследване на изкуствата при БАН. Главен редактор и издател на сайта за филмова култура kinoto.bg.